Nogle vildhekse har en vildven – et dyr som de er særlig stærkt knyttet til. For ravnemødrene er det selvfølgelig deres ravne, og Moster Isa har uglen Tu-Tu. Jo længere en vildven og vildheks er sammen, jo bedre forstår de hinanden. En vildven er ikke et dyr der ligner dig. Det er et dyr der kan hjælpe dig med dine svage sider og støtte dig når du har brug for det - og omvendt.


 Tilbage